Educatieve trailer


De populatie van de koniks


De tijd tussen paring en geboorte


Waar worden nesten gebouwd?


De vos in zijn burcht


Koolwitjes en hun kroost


Grauwe gans (nestvlieder)


Solisten


Koolwitjes in de metamorfose


Vogeltrek


Aalscholver nestblijver


Dood doet leven


Dieet en vetreserves


Verschillende grazers


Communicatie in kudde


IJsvogel duikt naar vis


Overwinteren


Staafwants en watervlo


Buizerd vangt kleine prooien


Paring met velen tegelijk


Introductieclip Eten en gegeten worden


Introductieclip groot worden


Introductieclip Kuddedieren


Introductieclip paring


Introductieclip Overleven


Introductieclip Voedselweb


Introductieclip Hoe werkt een ecosysteem


vos vangt ganzen


Territorium van de vos


De zilverreiger en de aalscholver


Een ander dieet ja of nee?


Baltsende kiekendieven


Zangvogels


Balts futen


aardhommel en klein hoefblad


Jagende vos


Steltlopers


De bever en de ijsvogel


De band van een ijsvogelpaar


Hierarchie in de aalscholver kolonie


Karper trek


Partnerkeuze aalscholvers


Introductie Balts


Grauwe gans en de vos


Het leven van de vos


Het leven van het Konikpaard


Introductieclip


Het leven van de Grauwe Gans


Edelherten bronst


Koniks in een familiegroep