colofon

COLOFON
Concept en inhoudelijke ontwikkeling: EMS FILMSPodium Bureau voor Educatieve Communicatie bv • Staatsbosbeheer
Website vormgeving en ontwikkeling: Doets Design
Vormgeving: Design Stories
Inhoudelijk advies: Jurgen Memelink, docent Pabo Natuuronderwijs, Hogeschool Utrecht
Redactionele ondersteuning: Ruben Smit • Roel Diepstraten • Keelin O’ Connor