natuurexcursies

GroenGelinkt is een van de partners van De Nieuwe Wildernis – In De Klas.
Met behulp van hun zoeksysteem is het heel gemakkelijk verschillende natuuractiviteiten in de buurt te vinden.


Ook de volgende partijen bieden interessante excursies en andere activiteiten aan:

sbb-logo-excursies
Staatsbosbeheer maakt zich sterk voor natuur in Nederland waar iedereen op zijn of haar manier van kan genieten. De film De Nieuwe Wildernis zal mensen, groot en klein, hopelijk verwonderen over de natuur die er in ons kleine, drukbevolkte land is. Staatsbosbeheer wil iedereen graag verleiden om naar buiten te gaan. Hieronder treft u een aantal suggesties voor educatieve excursies in de tien wildernis gebieden van Staatsbosbeheer. Meer informatie over deze en nog veel meer educatieve activiteiten vindt u op www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten

 

ARK-logo-excursies
ARK is een innovatieve organisatie voor natuurontwikkeling. ARK gaat voor robuuste natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan en waar mensen welkom zijn. ARK vindt het belangrijk om de jeugd te betrekken bij natuur en organiseert op diverse locaties spannende buitenlessen.

www.ark.eu
www.dooddoetleven.nl

 

GDO-logo-excursiesGDO is een bestuurlijk netwerk dat samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties duurzame ontwikkeling dichtbij huis en op lokaal niveau mogelijk wil maken. GDO speelt in op de energieke samenleving en op nieuwe ideeën over de circulaire economie. GDO zoekt met het Netwerk van Centra voor Natuur- en Milieueducatie aansluiting bij wat burgers beweegt. GDO wil vooral voorwaarden scheppen die duurzame keuzes aantrekkelijk maken door te inspireren en te verbinden. Communicatie, educatie en participatie zijn hierbij de kenmerkende instrumenten.

 

IVN-logo-excursies
IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij natuur betrekt. Op scholen, in Nationale Parken en in hun eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn zo’n twintigduizend ervaren vrijwilligers actief. Jaarlijks organiseren zij met veel passie talloze excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Door deze laagdrempelige en educatieve activiteiten maakt een groot aantal mensen kennis met de natuur. De beroepskrachten van IVN ondersteunen de vrijwilligers bij hun activiteiten, en initiëren landelijke en regionale campagnes zoals Scholen voor Duurzaamheid, Scharrelkids en Groen Dichterbij.

 

nibi-logo-excursies
Het Nederlands Instituut voor Biologie heeft het kwaliteitsmerk Biologie Plus School gelanceerd. Hiermee kiest de
school voor leerlingen die zelfstandig keuzes maken rondom voeding, gezondheid, duurzaamheid, natuur en milieu. Wil je de lessen van De Nieuwe Wildernis een vaste plek geven in je leerplan Natuur, Wetenschap en Techniek? Kijk dan eens op www.biologieplusschool.nl. Hier vind je onder andere de Basisklapper die een start biedt voor een doorlopende leerlijn van groep 1-8.

 

veldwerknederland-logo-excursies
Veldwerk Nederland stimuleert een duurzame leefstijl, door verbondenheid tussen de mens en zijn leefomgeving te bevorderen. Veldwerk Nederland gebruikt wetenschappelijke kennis en praktijkervaring, in combinatie met beleven en zelfontdekkend leren, als basis voor het ontwikkelen van aansprekende
educatieve activiteiten. Daarmee ondersteunt Veldwerk Nederland intermediairs om mensen van alle leeftijden waardering en zorg voor natuur en leefomgeving bij te brengen.