Zoom in!

Deze pagina toont enkele wildernisgebieden van Staatsbosbeheer. Op de kaart kun je onder andere zien waar de clips van De Nieuwe Wildernis zijn opgenomen, en welke dieren je daar kunt bekijken. Onderaan vind je clips uit de film die corresponderen met letters op de kaart

In het menu aan de linkerkant vind je een opsomming aan gebieden en punten. Scroll in dit menu naar beneden om de verschillende kaartsoorten te selecteren. Klik op het gebied of punt om de extra informatie te lezen. Zoom in en uit door middel van de + en -, of door te dubbel-klikken.

Bekijk hieronder de videoclips die bij de Oostvaardersplassen gebieden horen:

b Uitkijkhut de Oeverloper
d Kijkhut Lepelaarshut

e Uitkijkpunt Fuut
f Uitkijkpunt Konik

h Uitkijkpunt Vos
i Uitkijkpunt Kotterbos

j Grote Praambult
k Kleine Praambult

l Kijkhut Heckrund
m Kijkhut De Krakeend

n Kijkhut Steltlopers
o Kijkhut / Observatiehut de Zeearend

p Kijkhut Blauwborst
r Observatiehut de Schollevaar

s Kijkhut de Grauwe Gans
t Kijkhut de Zilverreiger

u Uitkijkpunt Kiekendief
v KUitkijkpunt Baardmannetje